พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง”

ที่มา : manager.co.th

เป็นที่ทราบกันดีควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษจำนวนมาก โดยบุหรี่ 1 มวน เมื่อเกิดการเผาไหม้จะก่อให้เกิดสารเคมีต่างๆ มากกว่า 7,000 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งได้มากถึง 70 ชนิด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ แอมโมเนีย อะซิโตน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ แคดเมียม ฟอร์มาลดีไฮด์ สารกัมมันตรังสี สารหนู นิโคติน ทาร์ เป็นต้น
โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เคยให้ข้อมูลกับ MGROnline ว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอด และโรคเรื้อรังอื่นๆ ล่าสุด ได้มีรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดรับรอง 9 โรคใหม่ ว่า เกิดจากการสูบบุหรี่ หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเป็นสาเหตุ ได้แก่ 1.มะเร็งตับ 2.มะเร็งลำไส้ 3.วัณโรค โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรคเพิ่มขึ้น มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และทำให้วัณโรคกลับเป็นใหม่มากขึ้น 4.เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ 30 - 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 5.จอตาเสื่อมโดยจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น 6.เพดานปากแหว่งตั้งแต่เกิดในมารดาที่สูบบุหรี่ 7.การตั้งครรภ์นอกมดลูก 8.โรคข้อรูมาตอยด์และภาวะภูมิต้านทานร่างกายลดลง และ 9.โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง
อีกปัญหาที่น่าห่วงคือ แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า ยังมีสิงห์อมควันอีกมากที่สูบบุหรี่แบบไร้จิตสำนึก โดยออกมาสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ และทำให้คนทั่วไปได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไปด้วย ที่สำคัญเลย คือ บุคคลในครอบครัวที่ต้องได้รับควันบุหรี่มือสอง และมือสาม จากการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว จนนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆ
ดังนั้น ปีใหม่ 2560 นี้ ลองหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ก่อนอายุ 30 ปี จะมีกำไรชีวิตโดยอายุยืนขึ้นสิบปี เลิกก่อนอายุ 40 ปี อายุยืนขึ้นเก้าปี เลิกก่อนอายุ 50 ปี อายุยืนขึ้นหกปี และแม้จะเลิกเมื่ออายุ 60 ปี อายุก็ยืนขึ้นสามปี

บทความที่เกี่ยวข้อง