บทความ/งานวิจัย

หัวเรื่อง ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ ฮิต: 167
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ฮิต: 511
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษเทียบเท่าบุหรี่ปกติ ฮิต: 918
พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง” ฮิต: 1514
treatment of Tobaco and alcohol a role of PT ฮิต: 1833
The role of physical therapists in smoking cessation ฮิต: 1677
บทบาทของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยบนเวทีโลก ฮิต: 2076
บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2897
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่ ฮิต: 1416
บุหรี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮิต: 1427
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการ ฮิต: 1659
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ฮิต: 2163
ผลของการใช้หลักสูตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา ฮิต: 1731
ผลของภาพคำเตือนต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ ฮิต: 1314
ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ฮิต: 2057

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: