บทความ/งานวิจัย

หัวเรื่อง ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ ฮิต: 144
เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ฮิต: 497
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษเทียบเท่าบุหรี่ปกติ ฮิต: 905
พฤติกรรมสูบบุหรี่ “พ่นควันพิษ ทำลายตนเอง ทำร้ายคนรอบข้าง” ฮิต: 1344
treatment of Tobaco and alcohol a role of PT ฮิต: 1761
The role of physical therapists in smoking cessation ฮิต: 1604
บทบาทของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยบนเวทีโลก ฮิต: 2010
บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฮิต: 2841
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่ ฮิต: 1365
บุหรี่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮิต: 1378
ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการ ฮิต: 1613
ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ฮิต: 2114
ผลของการใช้หลักสูตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา ฮิต: 1685
ผลของภาพคำเตือนต่อการรับรู้และความตั้งใจในการสูบบุหรี่ ฮิต: 1268
ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ฮิต: 2001

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: