ประวัติความเป็นมา

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นให้นักกายภาพบำบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่สังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ www.ptnosmoke.com ในระดับใด?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: